Career Opportunities china

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1

Trợ Lý Pháp Lý Thương Mại

1 Tp.HCM
2

Kỹ Sư QS

3 Tp.HCM
3

Thiết Kế Hạ Tầng

1 Tp.HCM
4

Kế Toán Trưởng

Đang cập nhật Tp.HCM
5

Kế Toán Viên

Đang cập nhật Tp.HCM
career-opportunities-china-azb-general-contractor