Cơ hội nghề nghiệp

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Ngày hết hạn
1

Chỉ Huy Trưởng

10 Tp.HCM
2

Chỉ Huy phó

2 Tp.HCM
3

Trợ Lý Giám Đốc Thi Công

1 Tp.HCM
4

Chuyên Viên Marketing

1 Tp.HCM
5

An Toàn Lao Động

3 Tp.HCM
6

Kỹ Sư M&E

1 Tp.HCM
7

Kỹ Sư QA/QC

1 Tp.HCM
8

Nhân Viên Thiết Kế Kết Cấu

1 Tp.HCM
9

Nhân Viên Vật Tư Công Trình

2 Tp.HCM
10

Kỹ Sư Giám Sát Công Trình

6 Tp.HCM
11

Trợ Lý Pháp Lý Thương Mại

1 Tp.HCM
12

Kỹ Sư QS

3 Tp.HCM
13

Thiết Kế Hạ Tầng

1 Tp.HCM
14

Kế Toán Trưởng

Đang cập nhật Tp.HCM
15

Kế Toán Viên

Đang cập nhật Tp.HCM
c-hi-ngh-nghip-azb-general-contractor