AN TOÀN LAO ĐỘNG

QUẢN LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM

– Môi trường sức khỏe an toàn được xem là 1 phần không thể thiếu trong bộ máy tổ chức và kinh doanh ATAD.
– Tuân chỉ các yêu cầu và điều luật trong và ngoài môi trường làm việc của chính sách này.
– Đo lường hệ thống quản lý môi trường sức khỏe an toàn.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

– Giảm đến mức tối thiểu tác động của môi trường bên ngoài đến hoạt động kinh doanh.
– Duy trì môi trường làm việc an toàn cho nhân viên, cung cấp và đào tạo thông tin cần thiết.

LIÊN TỤC CẢI TIẾN

– Giám sát và đo lường việc thực hiện.
– Đẩy mạnh thực hiện để tăng hiệu quả.

ĐIỀU KHIỂN VÀ KIỂM SOÁT

– Áp dụng các qui định của HSE cho toàn bộ qui trình hoạt động công nghệ và phát triển sản phẩm.
– Trong trường khẩn cấp tập trung tại cổng chính của xưởng.
– Kiểm tra việc tuân thủ chính sách từ tất cả các cấp quản lý đến nhân viên.

Nón bảo hộ Nón bảo hộ Dây đai an toàn toàn thânDây đai an toàn toàn thân
Dây cứu sinh Dây an toàn thắt lưng
Giày đế sắt, mũi sắt Giày đế sắt, mũi sắt Găng tay len bảo hộ lao độngGăng tay len bảo hộ lao động Kính bảo hộ lao độngKính bảo hộ lao động
an-ton-lao-ng-azb-general-contractor