Thành tựu

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Pre-engineered Steel Buidding

Main Activity manufacture, supply and erect Pre-engineered Steel Buidding

GIẤY CHỨNG NHẬN

ISO 9001:2008

Được đánh giá bởi các đánh giá viên của QMS Việt Nam và chứng nhận phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn

CHILDHOOD MEMORIES

JOHN WILIAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

CHILDHOOD MEMORIES

JOHN WILIAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

UBND tinh Binh Phuoc

Bằng khen của UBND Tỉnh Bình Phước

thu cam on dhbk

Thư cảm ơn của ĐH Bách Khoa TP.HCM

thu cam on loctek

Thư cảm ơn của công ty Loctek

thu cam on sanqi

Thư cảm ơn của nhà máy SanQi

thnh-tu-azb-general-contractor