Thành tựu

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Pre-engineered Steel Buidding

Main Activity manufacture, supply and erect Pre-engineered Steel Buidding

 
 
UBND tinh Binh Phuoc

Bằng khen của UBND Tỉnh Bình Phước

thu cam on dhbk

Thư cảm ơn của ĐH Bách Khoa TP.HCM

thu cam on loctek

Thư cảm ơn của công ty Loctek

thu cam on sanqi

Thư cảm ơn của nhà máy SanQi

Chứng nhận ISO 9001: 2015
Thư khen Công ty TNHH Công nghiệp Bellinturf
AZB Đồng Tài Trợ  Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật xây dựng và Kiến trúc bền vững 2019 ( ICSCEA)
Thư khen Công ty TNHH VMS Engineering
thnh-tu-azb-general-contractor