Dự án Nhà máy Alliance Hangers Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Alliance Hangers Viet Nam
Quốc gia Trung Quốc
Vị trí Khu công nghiệp Việt Hương 2 – Bình Dương
Tổng đầu tư 1.620.000 USD
Ngành nghề Vật liệu may mặc