Dự án nhà máy Bellinturf

Chủ đầu tư Công ty TNHH Công Nghiệp Bellinturf Việt Nam
Quốc gia Trung Quốc
Vị trí Khu công nghiệp Long Giang
Qui mô 108.000 m2
Ngành nghề Cỏ nhân tạo
d-n-nh-my-bellinturf-azb-industrial-construction