Dự án Nhà Máy Newhope Vĩnh Long


Chủ đầu tư Công ty TNHH Newhope Vĩnh Long
Quốc gia Trung Quốc
Vị trí Khu công nghiệp Bình Minh – Vĩnh Long
Tổng đầu tư 5.000.000 USD
Ngành nghề Sản xuất thức ăn gia súc
d-n-nh-my-newhope-vnh-long-azb-industrial-construction