Nhà máy Jintian Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Công Nghiệp Đồng Jintian Việt Nam
Quốc gia Trung Quốc
Vị trí KCN Long Giang Tiền Giang
Qui mô 100.000 m2
Ngành nghề Sản phẩm Đồng các loại