SANQI VIETNAM

Address:
Long Giang Industrial Park, Tien Giang Province
Chủ đầu tư:
Long Jiang IPD
Scale:
Design & Build

.

SANQI VIETNAM
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU MỚI SANQI VIỆT NAM
SANQI VIETNAM
DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT NGUYÊN LIỆU MỚI SANQI VIỆT NAM

Porfolio related