AN TOÀN LAO ĐỘNG

QUẢN LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM

– Môi trường sức khỏe an toàn được xem là 1 phần không thể thiếu trong bộ máy tổ chức và kinh doanh AZB.
– Tuân chỉ nghiêm các yêu cầu và điều luật trong và ngoài môi trường làm việc của chính sách này.
– Đo lường hệ thống quản lý môi trường sức khỏe an toàn.

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

– Giảm đến mức tối thiểu tác động của môi trường bên ngoài đến hoạt động kinh doanh.
– Duy trì môi trường làm việc an toàn cho nhân viên, cung cấp và đào tạo thông tin cần thiết.

LIÊN TỤC CẢI TIẾN

– Giám sát và đo lường việc thực hiện.
– Đẩy mạnh thực hiện để tăng hiệu quả.

ĐIỀU KHIỂN VÀ KIỂM SOÁT

– Áp dụng các qui định của HSE cho toàn bộ qui trình hoạt động công nghệ và phát triển sản phẩm.
– Trong trường khẩn cấp tập trung tại cổng chính của xưởng.
– Kiểm tra việc tuân thủ chính sách từ tất cả các cấp quản lý đến nhân viên.

 

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI AN TOÀN LAO ĐỘNG NGOÀI CÔNG TRƯỜNG

Nón bảo hộ

Dây an toàn thắt lưng

Găng tay len bảo hộ lao động

Đai giây an toàn

Giầy đế sắt, mũi sắt

Kính bảo hộ lao động