CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chính sách chất lượng là điều quan tâm hàng đầu của AZB nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của khách hàng, xây dựng thương hiệu Nhà thầu thi công trọn gói nhà Công Nghiệp có chất lượng và uy tín hàng đầu trên thị trường trong nước và quốc tế.

 

Để đảm bảo chất lượng trong toàn bộ quy trình thiết kế, sản xuất và lắp dựng, AZB chuẩn hóa hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 45001 – 2015, OHSAS 18001:2007. Tiêu chuẩn hóa hệ thống quản lý không những giúp AZB xây dựng thực hiện, kiểm soát và cải tiến các quy trình sản phẩm tốt nhất mà còn góp phần vào tiến trình hình thành thương hiệu, nâng cao uy tín công ty trong ngành công nghiệp xây dựng.

 

Bên cạnh đó, với phương châm thỏa mãn khách hàng, bảo vệ môi trường và đảm bảo sự an toàn sức khỏe nghề nghiệp, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần AZB đã đưa ra chính sách “Chất Lượng – Môi Trường – An Toàn” dựa trên nền tảng “Uy Tín – Tư Duy – Trách Nhiệm”.

chính sách chất lượng azb