CÔNG TY CỔ PHẦN AZB

Tuyên Bố Chiến Lược

 
TẦM NHÌN
Năm 2025

- Công ty xây dựng thực thi xuất sắc nhất Việt Nam

- Top 10 công ty xây dựng lớn nhất Việt Nam

Năm 2030

Top 5 tập đoàn xây dựng lớn nhất Việt Nam

SỨ MỆNH

"Hành trình đam mê, khát vọng của những con người đồng tâm hiệp lực cùng nhau trải nghiệm con đường xây dựng một doanh nghiệp học hỏi không ngừng cho sự phát triển con người và phụng sự xã hội thông qua các sản phẩm xây dựng ngày càng hoàn hảo."

AZB tuyên bố chiến lược
AZB giá trị cốt lõi