Tuyển dụng

Tuyển dụng các vị trí

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Địa điểm Thời gian tuyển dụng
01 Nhân viên Khối lượng (Xây dựng) 02 Trụ sở chính tại TP. HCM 01/06/2022 - 10/07/2022
02 Nhân viên Vật tư Văn phòng 01 Trụ sở chính tại TP. HCM 01/06/2022 - 10/07/2022
03 Nhân viên Tuyển dụng 01 Trụ sở chính tại TP. HCM 01/06/2022 - 10/07/2022
04 Nhân viên Phúc lợi & Tiền lương 01 Trụ sở chính tại TP. HCM 01/06/2022 - 10/07/2022
05 Nhân viên Thiết kế Kết cấu 01 Trụ sở chính tại TP. HCM 01/06/2022 - 10/07/2022
06 Nhân viên Triển khai Bản vẽ Kết cấu 01 Trụ sở chính tại TP. HCM 01/06/2022 - 10/07/2022
07 Kỹ sư Thiết kế Hạ tầng 01 Trụ sở chính tại TP. HCM 01/06/2022 - 10/07/2022
08 Nhân viên Thiết bị 01 Trụ sở chính tại TP. HCM 01/06/2022 - 10/07/2022
09 Chuyên viên Phiên dịch tiếng Anh 01 Trụ sở chính tại TP. HCM 01/06/2022 - 10/07/2022
10 Nhân viên Thiết kế Đồ họa 01 Trụ sở chính tại TP. HCM 01/06/2022 - 10/07/2022
11 Nhân viên Sales Support 04 Trụ sở chính tại TP. HCM & VP Đại diện Hà Nội 01/06/2022 - 10/07/2022
12 Nhân viên Bảo trì 01 Long An 01/06/2022 - 10/07/2022
13 Nhân viên Thủ kho Công trình 03 Toàn quốc 01/06/2022 - 10/07/2022
14 Kỹ sư Giám sát HSSE 06 Miền Nam, Miền Trung 01/06/2022 - 10/07/2022
15 Nhân viên Admin (HSSE) 01 Miền Bắc 01/06/2022 - 10/07/2022