Hoạt động cộng đồng

AZB TRỞ VỀ MẢNH ĐẤT ĐỨC HÒA
AZB TRỞ VỀ MẢNH ĐẤT ĐỨC HÒA

Tháng 7, AZB trở về mảnh đất Đức Hòa giàu truyền thống cách mạng. Đức Hòa dù trải qua bao bom đạn trong chiến tranh vẫn luôn kiên cường bất khuất. Là mảnh đất đang từng bước tiến lên trong quá trình phát triển, Đức Hòa rất cần sự quan tâm giúp sức của các cấp chính quyền địa phương, các cá nhân, tổ chức, các công ty doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp để thực hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Thông tin dự án