BW – 美福3厂房工程

地址:
平阳省,宾吉市,美福3工业区
业主:
BW工业发展股份公司
规模:
45.000 m2
承包项目:
施工总承包商

.

BW – 美福3厂房工程
DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN MỸ PHƯỚC 3 – BW
DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN MỸ PHƯỚC 3 – BW
DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN MỸ PHƯỚC 3 – BW
BW – 美福3厂房工程
DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN MỸ PHƯỚC 3 – BW
DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN MỸ PHƯỚC 3 – BW
DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG XÂY SẴN MỸ PHƯỚC 3 – BW

相关项目