TAEKWANG新建厂房

地址:
芹苴市, 丐郡, 兴福工业区
业主:
Taekwang Vina Co., Ltd
规模:
200.000 m2
承包项目:
施工总承包商

.

TAEKWANG新建厂房
DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TAEKWANG CẦN THƠ
DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TAEKWANG CẦN THƠ
DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TAEKWANG CẦN THƠ
DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TAEKWANG CẦN THƠ
TAEKWANG新建厂房
DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TAEKWANG CẦN THƠ
DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TAEKWANG CẦN THƠ
DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TAEKWANG CẦN THƠ
DỰ ÁN NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH TAEKWANG CẦN THƠ

相关项目